Vlapex EPB EPC

EPB – EPC – Plaatsbeschrijvingen – Asbestattesten – Overige bouwkeuringen

Nieuws

01/01/2024

Tegen 1 januari 2024 moeten alle appartementsgebouwen een ‘EPC Gemeenschappelijke delen’ hebben. Deze verplichting staat los van verkoop of verhuur.

18/04/2023

VLAPEX organiseert het event “WONEN ANNO 2023” in samenwerking met FORTIS BANK, INTERWAAS en VAN HOYE VASTGOED. Bij interesse, aarzel niet om onze Facebook te checken om u in te schrijven!

Event BNP Duurzaam Wonen

01/01/2023

De indexatie van de huurprijs wordt gekoppeld aan het energielabel van uw appartement of woning. We begeleiden onze klanten om het energielabel verder te optimaliseren rekening houdend met de waarde van uw vastgoed, de bouwtechnische mogelijkheden en de kosten/baten van de investering. De energiescore van uw vastgoed bepaalt meer en meer de waarde van uw vastgoed op korte en op lange termijn.
Vragen hieromtrent? Aarzel niet om ons team van energiedeskundigen te contacteren!

23/11/2022

Goed nieuws, we hebben met drie collega’s de vereiste opleidingen gevolgd om het asbestattest of de asbestinventaris voor afbraakwerken te kunnen aanbieden!

Het ASBESTATTEST wordt verplicht vanaf 23 november 2022. Vanaf dan moet je beschikken over een asbestattest wanneer je een gebouw verkoopt dat gebouwd is voor 2001. Het asbestattest moet beschikbaar zijn op het ogenblik van de ondertekening van de onderhandse akte (compromis).

01/10/2021

U bent op zoek naar een handelspand? Vanaf 1 januari 2022 dient uw nieuw aangekochte niet-residentieel pand binnen een termijn vijf jaar minstens over het energielabel C te beschikken. U bent eigenaar van een handelspand? Een energetische investering in uw pand omvat een besparing op de energiekosten en een toekomstige meerwaarde voor uw vastgoed.

01/09/2021

Het S-peil wordt strenger in 2022 voor nieuwbouw, laat je tijdig adviseren door uw energiedeskundige!

14/05/2021

Nieuwe update wetgeving – EPC GEMENE DELEN, verplicht vanaf 1 januari 2022 voor een appartementsgebouw met minimum 15 wooneenheden. Een appartementsgebouw met minder dan 15 wooneenheden dient maar tegen 1 januari 2023 over een EPC gemene delen te beschikken. Vragen? Aarzel niet om ons te contacteren.

01/01/2021

Renovatieplannen in het vooruitzicht? Er worden extra renovatiesubsidies voorzien door de overheid! VLAPEX streeft naar een optimaal advies in functie van uw kosten/baten/subsidies. Een deskundig energetisch renovatieadvies verdient zich dubbel terug! 

29/10/2020

Op vraag van AG INSURANCE hebben we een presentatie uitgewerkt voor de interne technische experten in het kader van ‘nieuwe bouwnormen’.

01/02/2020

Met trots stellen we onze nieuwe “VLAPEX – APP plaatsbeschrijvingen” voor om onze plaatsbeschrijvingen voor verhuur en aanvang werken nog vlotter en nog professioneler te kunnen verwerken.

19/11/2019

UNIZO actuasessie “energiebewust bouwen” door Stijn Van Landeghem – VLAPEX in het gemeentehuis te Sint-Gillis-Waas.

01/06/2019

Opstart van de slimme meter in functie van zonnepanelen:

In Vlaanderen start de invoering van een slimme meter vanaf de zomer 2019, maar de Vlaamse regering heeft wel beslist dat de eigenaars van zonnepanelen de mogelijkheid krijgen om het huidige compensatiesysteem van injectie en afname te behouden (de terugdraaiende meter) tot 15 jaar na de installatie van hun zonnepanelen. Ook wie tot eind 2020 zonnepanelen laat installeren, krijgt deze mogelijkheid aangeboden.

20/04/2019

Vanaf 2020 worden er twee nieuwe energieprestatiecertificaten ingevoerd:

  • het EPC voor kleine niet-residentiële gebouwen (café, kantoor, zwembad,…) bij verkoop of verhuur van het gebouw;
  • het EPC voor de gemeenschappelijke delen van een appartementsgebouw. Vanaf 2022 is dit verplicht voor elk appartementsgebouw met minstens twee wooneenheden.

01/01/2019

Het nieuwe en meer uitgebreide EPC-certificaat met een label van A+ tot F wordt gelanceerd. Alle bestaande energieattesten bij verkoop of verhuur van een wooneenheid blijven nog steeds tien jaar geldig. Het energie-attest komt automatisch in uw online woningpas terecht: https://woningpas.vlaanderen.be/.

07/06/2018

VLAPEX neemt deel aan het jaarlijkse energiecongres van OVED te Mechelen.

01/02/2018

Juridische aansprakelijkheid van de bouwheer, architect, aannemer en veiligheidscoördinator:

Als veiligheidscoördinator hebben we de studiedag omtrent de juridische aansprakelijkheid door ie-net (ingenieurskamer) gevolgd. Vele betrokken partijen op de werf onderschatten de mogelijke juridische aansprakelijkheid voor bouwheren, zelfstandige projectleiders, etc… Volgens de wetgever mag er geen werf met meerdere aannemers gestart worden zonder aanstelling van een veiligheidscoördinator.

Tip: tracht tijdig uw bouwdossier voor te bereiden en verwittig ons bureau van zodra uw architect met het voorontwerp bezig is.

31/10/2017

S-peil 31 en E-peil 40:

Voor nieuwbouwprojecten met een bouwaanvraag vanaf 1 januari 2018 dient elke bouwheer rekening te houden met een S-peil 31 en E-peil 40. Het S-peil vervangt het verouderde K-peil.

Wat omvat het nieuwe S-peil? Het S-peil wordt bepaald door de combinatie van meerdere factoren van de gebouwschil zoals een efficiënte geometrische vorm, isolatie, hoeveelheid beglazing, oververhittingsrisico, luchtdichtheid,…

S-peil 31 én E-peil 40 zijn strengere energetische normen zodat bijkomend advies, in een vroeger stadium, noodzakelijk zal zijn voor projecten met een groter warmteverlies zoals open of half-open bebouwingen. VLAPEX tracht u met een degelijk advies te begeleiden om elk project in overleg met uw bouwpartners op te starten én om onverwachte boetes na uw bouwproject te vermijden of te minimaliseren.

30/06/2016

Erkenning gerechtelijk expert:

Na meer dan een jaar opleiding bij ingenieursnetwerk ie-net kunnen we met trots bevestigen dat we de erkenning als gediplomeerd gerechtelijk expert hebben behaald. In combinatie met onze praktijkervaring in de bouwsector als expert en energiedeskundige levert dit een meerwaarde op voor elk bouwkundig dossier.

10/04/2016

Erkenning ventilatieverslaggever:

Als firma hebben we aanvullende opleidingen gevolgd over het ontwerpen en de uitvoering van ventilatiesystemen. Met de behaalde erkenning als ventilatieverslaggever kunnen we dit onderdeel in eigen beheer behandelen in combinatie met uw EPB-dossier.

01/04/2016

Bijstand oplevering of bijstand aankoop woning:

U hebt als eigenaar een investering in een appartement of woning op het oog? VLAPEX verleent sinds kort bouwtechnisch advies bij een oplevering of bij de aankoop van een pand. U slaapt op beide oren door een degelijk technisch advies én het risico  op onverwachte kosten of aanslepende discussies wordt sterk gereduceerd!

VLAPEX Studiebureau

VLAPEX is dé expert in bouw- en immo-keuringen en energieadvies

Als ingenieurs- en expertisebureau focust VLAPEX zich op particuliere en professionele klanten voor het behandelen van dossiers betreffende energieadvies, bouwtechnische bijstand, bouwkundige schade-expertises, bouwkeuringen,…

Door de combinatie van ervaring en behaalde erkenningen als bouwkundige ingenieurs spelen we in op de vraag om meerdere keuringen of adviezen in één “bouw”-pakket te behandelen. Vraag vrijblijvend advies rond al uw bouwplannen!

EPB

EPB

U gaat bouwen of verbouwen?
In het kader van vrijwel elk vergund verbouwings- of nieuwbouwproject is de energieprestatieregelgeving van toepassing.
Voluit spreken we over "Energie Prestatie en Binnenklimaat".

Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving

Plaatsbeschrijving nodig voor verhuur of voor aanvang werken?
Door de opmaak van een tegensprekelijke plaatsbeschrijving vermijdt u alvast
discussies bij een schadegeval door trillingen, verzakkingen, verhuur,...

EPC

EPC

Bij het te koop of te huur stellen van uw woning, huis, appartement, vakantieverblijf of handelspand dient u als eigenaar of huurder over een EPC-attest te beschikken.
Voluit spreken we over een "Energie Prestatie Certificaat".

VLAPEX
expertise bureau

EPB – EPC – Plaatsbeschrijvingen – Overige Bouwkeuringen

VLAPEX BV

BE0664 487 117

Ing. Stijn Van Landeghem

Ing. Tine Peeters

Kerkstraat 83 bus 101

9170 Sint-Gillis-Waas

03-435 77 90

info@vlapex.be